4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81
เราจำเป็นการทำความสะอาดฟันและช่องปาก เพื่อขจัดเศษอาหารที่ติดตามตัวฟัน เนื่องจากเศษอาหารจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและโรคเหงือกหรือโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเหงือกและฟันของคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหลังการรับประทานอาหาร ควรจะแปรงฟันสะอาดทุกครั้งและจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
กรแปรงฟันที่ถูกวิธี
1.แปรงฟันด้านนอก(แก้ม) วางแปรงเอียง 45 องศา ปลายขนแปรงชี้ไปทางคอฟัน จากนั้นขยับแปรงในแนวนอนสั้นๆใช้แรงเบาๆ แล้วจึงปัดขนแปรงไปทางปลายฟัน โดยในฟันบนให้ปัดลง ฟันล่างให้ปัดขึ้น แล้วขยับแปรงไปยังบริเวณถัดไปจนครบ
2.แปรงฟันด้านใน (ลิ้น) ใช้วิธีการเดียวกับการแปรงด้านนอก
3.ทำความสะอาดบริเวณด้านใน(ลิ้น)ของฟันหน้า วางแปรงในแนวตั้ง ให้ขนแปรงแนบไปกับผิวฟันด้านใน ขยับแปรงสั้นๆ เข้าออก ทำจนครบทุกซี่ทั้งฟันหน้าบนและล่าง
4.อย่าลืมแปรงลิ้นและกระพุ้งแก้ม เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน