วิธีการใช้ไหมขัดฟัน

หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว จะทำให้มีเศษอาหารติดได้ง่ายกว่าปกติทั้งบริเวณซอกฟันและเครื่องมือจัดฟัน ส่วนการทำความสะอาดฟันก็จะทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุและเหงือกอักเสบ ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิม
การใช้ไหมขัดฟัน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน เนื่องจากฟันของเราจะมีซอกฟันอยู่ระหว่างฟันสองซี่ที่ติดกัน บริเวณจุดนี้ เป็นจุดที่ง่ายต่อการมีคราบแบคทีเรียไปเกาะติดอยู่ และหากปล่อยไว้ มันก็จะก่อตัวหนาขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ และมีหินปูนสะสมได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแปรงสีฟัน จึงจำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยในคนที่ติดเครื่องมือ จะต้องใช้ที่ร้อยไหมขัดฟันเป็นตัวนำเส้นไหมให้อยู่ใต้เส้นลวดจัดฟัน

วิธีการใช้ไหมขัดฟัน

 1. ถึงไหมขัดฟันออกมาให้ได้ความยาวประมาณ 12 นิ้ว
 2. สอดปลายไหมด้านใดด้านนึง เข้าไปในห่วงของที่ร้อยไหมขัดฟัน
 3. สอดที่ร้อยไหมขัดฟันที่มีไหมขัดฟันอยู่เข้าไปใต้ลวดจัดฟัน เพื่อทำการร้อยให้ไหมขัดฟันเข้าไปอยู่ใต้ลวดจัดฟัน
 4. หลังจากที่ไหมขัดฟันอยู่ใต้ลวดจัดฟันแล้ว เอาที่ร้อยไหมขัดฟันออก
 5. พันไหมไว้ที่นิ้วกลางทั้งสองข้าง
 6. ใช้นิ้วโป้ง และนิ้วชี้จับที่ไหม ให้มีความยาวของไหมขัดฟันระหว่างนิ้วที่จับอยู่ประมาณ 2 นิ้ว
 7. ขยับไหมขึ้นลงช้าๆ และโอบตัวฟันไปด้วยพร้อมๆ กัน ทำซ้ำไปซ้ำมา 4-5 ครั้ง ต่อ 1 ซอกฟัน (ระหว่างการใช้ไหมขัดฟัน ให้ระวังการดึงไหมด้วย เพราะอาจเกิดการบาดเหงือกให้เลือดออกได้)
 8. เปลี่ยนตำแหน่งไหมไปเรื่อย ๆ พร้อมกับทำความสะอาดชอกฟันจนครบทุกซี่ฟัน
 9. ควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนแปรงฟันตอนเย็น
  อย่างไรก็ตาม การใช้ไหมขัดฟันร่วมกับที่ร้อยไหมขัดฟัน ในขณะที่ใส่อุปกรณ์จัดฟันนั้น จะต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ซึ่งหากสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ในขณะที่จัดฟันได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน